Skip to main content

Behandling af personoplysninger

 

Indsamling


Generelt

Vi indsamler de personoplysninger, fx navn, adresse, CPR-nummer, mail og eventuelle helbredsoplysninger, vi modtager i forbindelse med anmodning, oprettelse eller administration af din(e) forsikring(er) samt skadebehandling. Vi vil typisk indhenter oplysningerne fra dig, fra offentligt tilgængelige registre, som eksempelvis BBR-registeret, Det Digitale Motorregister (DMR) eller på baggrund af et samtykke.

Honestus.dk
Når du som bruger besøger Honestus hjemmeside opsamler vi de oplysninger, som du indtaster eller afgiver. Det kan være oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, mail, IP-adresse m.v.

Anvendelse
Vi bruger dine personoplysninger, idet omfang de er nødvendige for at tilbyde, oprette og administrere forsikringer samt skadebehandle. Oplysningerne bliver også brugt i overensstemmelse med gældende lovgivning til forsikringsanalyser, produktudvikling, kvalitetssikring, uddannelse, markedsanalyser, markedsføring, rådgivning, salgsstyring og til fastlæggelse af generel brugeradfærd.

Opbevaring
Vi opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe de kræves til opfyldelse af de saglige formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, herunder til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser og så længe, at det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

Videregivelse
Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder, at en begrænset persongruppe har adgang til de oplysninger, vi har om dig.

Personoplysningerne kan til de nævnte formål også videregives til selskaber og organisationer, som vi samarbejder med, såvel indenfor som udenfor EØS- og EU-området.

I visse tilfælde videregiver vi de personoplysninger, vi behandler om dig til leverandører vi samarbejder med, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester, sociale medier med henblik på vores markedsføring, i forbindelse med bestilling, salg, opgaver og skadebehandling eller anden overførsel af indholdet på honestus.dk eller andre tjenester.

Derudover udføres visse funktioner af data behandlere på vegne af os og dine personoplysninger vil kunne overlades vores data behandlere i forbindelse med varetagelsen af disse administrative funktioner. Vores data behandlere behandler udelukkende personoplysningerne på vegne af og efter instruks fra os.

Hvis det følger af en domstolsafgørelse, hvis det er påkrævet eller hjemlet efter gældende lovgivning, herunder hvis vi har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder, vil oplysningerne blive videregivet i henhold til myndighedernes krav. Vi videregiver kun oplysningerne til tredjemand i det omfang dette er beskrevet i denne politik.

Datasikkerhed på honestus.dk
Honestus.dk benytter en 128 bit SSL kryptering når der transmitteres personlige oplysninger fra din computer til Honestus. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt pr. mail til Honestus ikke er krypteret.

Indsigt i registrerede oplysninger
Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.

Henvendelse og klager herom kan ske til:
Honestus & Partners ApS
Vandtårnsvej 62A 2860 Søborg

Du kan også klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Dataansvarlig for bearbejdning af dine personoplysninger er:
Honestus & Partners ApS
Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

 

Cookies

Når du besøger en eller flere af Honestus sider modtager du automatisk en eller flere cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af hjemmesiden ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

I hvor lang tid opbevares cookies?
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varieret antal måneder fra sidste gang du var inde på Honestus hjemmeside. Hver gang du genbesøger en hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb.

Hvordan sletter jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Hvad bruges cookies til på vores websites?
For at give dig den bedst mulige brugeroplevelse på vores hjemmeside og fastlægge hvorvidt du, når du besøger vores hjemmeside, kan finde det du søger, anvender vi cookies. På den måde får vi mulighed for at tilpasse vores hjemmeside og oprette produkter, indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Derudover får vi mulighed for at lade systemet huske, hvad du har ønsket at købe, samt huske den information der skal anvendes i forbindelse med et evt. køb, så dette ikke skal tastes flere gange.